ἐπορχέομαι

ἐπορχέομαι,
A dance over or at,

ἐπορχούμενος ὑῆς ἄττης

dancing to the tune of..,

D.18.260

: abs., dance, Ph.2.485 : metaph., triumph over, τινι App.Pun.66.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐπορχοῦ — ἐπορχέομαι dance over pres imperat mp 2nd sg (attic) ἐπορχέομαι dance over pres imperat mp 2nd sg (attic) ἐπορχέομαι dance over imperf ind mp 2nd sg (attic) ἐπορχέομαι dance over imperf ind mp 2nd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχούμεθα — ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχεῖσθαι — ἐπορχέομαι dance over pres inf mp (attic epic) ἐπορχέομαι dance over pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχησαμένη — ἐπορχέομαι dance over aor part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐπορχέομαι dance over aor part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχουμένη — ἐπορχέομαι dance over pres part mp fem nom/voc sg (attic epic) ἐπορχέομαι dance over pres part mp fem nom/voc sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχουμένην — ἐπορχέομαι dance over pres part mp fem acc sg (attic epic) ἐπορχέομαι dance over pres part mp fem acc sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχουμένου — ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc/neut gen sg (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχοῦμαι — ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 1st sg (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχοῦνται — ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 3rd pl (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres ind mp 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχούμενοι — ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc nom/voc pl (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc nom/voc pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπορχούμενος — ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc nom sg (attic epic doric) ἐπορχέομαι dance over pres part mp masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.